beer-ani01.gif                                                                                                      

Yoga voor kinderen moet in ieder geval plezierig zijn.
De oefeningen kunnen wel eens inspanning vragen, niet alle oefeningen zijn voor alle kinderen even makkelijk, maar in zijn totaliteit beoogt kinderyoga in een veilige omgeving een uurtje nuttig én plezierig met je eigen lichaam bezig zijn.
Kinderen merken dat ze zich beter gaan voelen als ze met yoga bezig zijn.
Het maakt kinderen meer bewust van het eigen lichaam en/of kan een ontspanning geven waardoor een soepeler functioneren mogelijk blijkt.
 
Een yogales voor kinderen bestaat uit verschillende delen: lichamelijke oefeningen, ademhalingsoefeningen en ontspanning spelen daarin een belangrijke rol.
De yogaoefeningen worden op een speelse, aangepaste wijze aan de kinderen aangeboden.
Steeds wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van kinderen in het algemeen én met de mogelijkheden van ieder individueel kind.
Ook wordt aandacht besteed aan het leren uiten van gevoelens. Dit kan met gesprekjes, maar ook met behulp van tekenen of andere creativiteitsvormen.
Op verschillende manieren speelt muziek een rol in de lessen.

Voor alle kinderen kan yoga nuttig zijn.
Je hoeft dus geen problemen te hebben om met yoga bezig te zijn.
Daarnaast kan yoga een gunstig effect hebben bij kinderen die wel om een of andere reden in hun functioneren belemmerd worden.
Yoga voor kinderen kan o.a. een gunstige rol spelen bij kinderen die problemen hebben met de concentratie, coördinatie, ademhaling, beweging/motoriek, slapen, angsten en gedrag.
Er zijn lessen voor verschillende leeftijdsgroepen.
Kinderyoga kan extra plezierig worden als er ook thuis iets mee gedaan wordt.
Sommige oefeningen worden zo gegeven dat de kinderen ze thuis makkelijk zelf zouden kunnen doen als ze dat willen.yoga-ani01.gif
Soms worden speciale activiteiten georganiseerd voor de kinderen mét de ouders of verzorgers.
Niet verplicht, wel leuk om te doen.
Yoga voor kinderen kan zeer nuttig zijn in een genezingsproces. Met name als aanvulling, niet als vervanging van een reeds gevolgde therapie.
Het versterkt in een groot aantal gevallen de reeds gevolgde therapie of kan na afsluiting van een reguliere behandeling het kind verder op weg helpen.